A játék célja

A játék célja minél több terület és fogoly gyûjtése. A körbekerített területek rácspontonként érnek egy pontot, és a foglyok kövenként egy pontot.

A játék kezdete

A játékot egy négyzethálós táblán játsszák, a vonalak keresztezõdéseire teszik a köveket. Hagyományosan sötét kezd, ezután fehér és fekete felváltva lép. A lépés egy kõ lerakásából áll egy tetszõleges üres pozícióba (kivételt képeznek bizonyos ún. „halott” helyek).

Fogolyszerzés

Miután egy lépés megtörtént, az egyik játékoshoz tartozó, egy vagy több kõbõl álló csoport jön létre, mely a lépés helyén lehet mindaddig amíg, vízszintes vagy függõleges irányban van mellette legalább egy üres pont, amit „élet”-nek nevezünk. Élet nélkül a kövek egyetlen csoportja sem maradhat a táblán. Ha egy játékos lépésének következtében az ellenfél egy vagy több köve, az elõzõ cikkelyben meghatározottak miatt, nem lehet a táblán, úgy a játékosnak el kell távolítania mindezeket az ellenséges köveket a tábláról. Ezeket a köveket „fogoly”-nak nevezzük. Ebben az esetben a lépés akkor fejezõdik be, amikor a köveket levették. Az olyan helyzetet, melyben a játékosok felváltva újra meg újra leüthetik egymás köveit „ko”-nak nevezzük. Az a játékos, akinek kövét egy kóban leütötték, a következõ lépésekor nem üthet vissza ebben a kóban.

A játék vége

Amikor egy játékos passzolja lépését és ezt követõen ellenfele is passzol, a játék megáll. A játék, a megállás után, azzal fejezõdik be, hogy a két játékos megerõsíti egymás számára és megegyezik egymás között, a kövek életérõl és háláláról illetve a területekrõl. Ezt nevezzük a „játék végé”-nek. Egy játékos pontszáma az általa ejtett foglyok száma és saját bábuk által elfoglalt terület összege. Az a játékos nyer akinek nagyobb a pontszáma.

Tekinsd meg Gyik-ot is további információkért.